Распоред на звонење

1 час                     08:00 – 08:40

2 час                     08:45 – 09:25

голем одмор09:25 – 09:45

3 час                     09:45 – 10:25

4 час                     10:30 – 11:10

5 час                     11:15 – 11:55

6 час                     12:00 – 12:40

7 час                     12:45 – 13:25

8 час                     13:30 – 14:10

9 час                     14:15 – 14:55