Информација за патронат

21.12.2017 година, четврток, Кино култура, од 17:00 часот
под мотото: „Детската насмевка е толку широка колку и убавината во боите на народниот, македонскиот етно ритам…“