Добредојдовте во ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје

Мисија

Ние сме училиште кое ја негува современата
настава и го поттикнува личниот, емоционалниот
и социјалниот развој на учениците, подеднакво
обезбедувајќи индивидуален напредок
во постигањата и вештините.
Визија

Сакаме да станеме отворено, современо и ефективно училиште, лидер во
Општината и во регионот, во кое учениците во атмосфера на доверба,
почитување и толеранција, ќе стекнуваат квалитетни и трајни знаења,
кои ќе ги применуваат во понатамошното школување
и ќе придонесат за нивниот личен развој.

Формирај го темелот на својата иднина!

Учете во најдоброто основно училиште


година Посетеност: 482

Слушнете ја химната на нашето училиште

Koco Racin


Следете не на:
Драги наши првачиња
ИНФОРМАЦИЈА за првиот училишен ден на ПРВАЧИЊАТА 🔔🔔🔔 2022/2023

ИНФОРМАЦИЈА за првиот училишен ден од II-IX одделение 2022/2023

Слободен пристап до информации од јавен карактер
Бесплатен офталмолошки преглед за првачињата

Известување за упис на првачиња за учебната 2021/2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ за упис на првачиња за учебната 2020/2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ
За

Упис на првачиња за учебната 2020/2021 година во
ООУ „Кочо Рацин “ – Општина Центар, Скопје

Согласно новонастанатата состојба поради светската пандемија од вирусот Covid –
19 и вонредната состојба на целата територија во РСМакедонија, Ве известуваме дека
уписот на првачињата за учебната 2020/2021 година ќе се реализира во текот на месец
јуни 2020 година.
Во прво одделение на основното училиште родителот, односно старателот е
должен да го запише детето кое до крајот на календарската 2020 година ќе наполни шест
години. По исклучок детето може да се запише во прво одделение, доколку наполни
шест години до 31 јануари 2021година, по претходно барање од родителот, односно
старателот и добиено мислење од педагогот или психологот во училиштето.
За условите за запишувањето на децата, родителите ќе бидат информирани преку
веб страната на училиштето – www.kocoracin.edu.mk и со писмено известување на
влезните врати на училиштето.
Уписот за учебната 2020/2021 година ќе се реализира на следниот начин:
 Родителите ќе можат да ја симнат Пријавата за упис на веб страната на
училиштето.
 Пополнетата Пријава да ја испратат на следната маил адреса:
prvacinja2020@gmail.com
 Доставувањето на Пријавата е во периодот од 04.05.2020 до 27.05.2020 година
 При запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот
е должен на денот на запишувањето, а за кој дополнително и навремено ќе
биде информиран, да ги достави потребните документи (тестирањето на
првачињата ќе се реализира според насоките од МОН и Комисијата за
здравство)
На тестирањето родителите треба да ги достават потребни документи:
1. Лична карта на родителот ( на увид )
2. Извод од матична книга на родените – фотокопија
3. Потврда за примени задолжителни вакцини и психофизичкото здравје на
детето издадена од надлежни здравствена установа
4. Потврда за орално здравје од стоматолог издадена од Детска превентивна
стоматологија при Поликлиника – Идадија

ВО ПРИЛОГ ПРИЈАВА ЗА УПИС
ПРИЈАВА
ВО ПРИЛОГ РЕОНИЗАЦИЈА
РЕОНИЗАЦИЈА ЗА УПИС НА ПРВАЧИЊА
05.05.2020 година

За нас

Основното училиште „Кочо Рацин” се наоѓа во подножјето на планината Водно, на улица „Салвадор Аљенде” број 2, во Скопје.
Училиштето располага со: простран поплочен двор, зелени површини и спортски терени, училници, библиотека, сала за физичко образование, канцелариски простории, кујна со трпезарија и други простории.
Наставата се изведува на македонски јазик.

Известување за упис на првачиња за учебната 2022/2023
Почитувани,
САНТЕ  ПЛУС ГРУПАЦИЈАТА НА БОЛНИЦИ, со задоволсто ја подржува иницијативата на О.Центар за обезбедување бесплатни офталмолошки прегледи на сите деца кои треба да се запишат во прво одделение.

ИЗВЕСТУВАЊЕ УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО I одделение 2022/2023
О Г Л А С за правчиња 2022/2023
Улици 2022/2023
Пријава за упис на првачиња 2022/2023
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Бесплатен офталмолошки преглед за првачињата

Известување за упис на првачиња за учебната 2021/2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ за упис на првачиња за учебната 2020/2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ
За

Упис на првачиња за учебната 2020/2021 година во
ООУ „Кочо Рацин “ – Општина Центар, Скопје

Согласно новонастанатата состојба поради светската пандемија од вирусот Covid –
19 и вонредната состојба на целата територија во РСМакедонија, Ве известуваме дека
уписот на првачињата за учебната 2020/2021 година ќе се реализира во текот на месец
јуни 2020 година.
Во прво одделение на основното училиште родителот, односно старателот е
должен да го запише детето кое до крајот на календарската 2020 година ќе наполни шест
години. По исклучок детето може да се запише во прво одделение, доколку наполни
шест години до 31 јануари 2021година, по претходно барање од родителот, односно
старателот и добиено мислење од педагогот или психологот во училиштето.
За условите за запишувањето на децата, родителите ќе бидат информирани преку
веб страната на училиштето – www.kocoracin.edu.mk и со писмено известување на
влезните врати на училиштето.
Уписот за учебната 2020/2021 година ќе се реализира на следниот начин:
 Родителите ќе можат да ја симнат Пријавата за упис на веб страната на
училиштето.
 Пополнетата Пријава да ја испратат на следната маил адреса:
prvacinja2020@gmail.com
 Доставувањето на Пријавата е во периодот од 04.05.2020 до 27.05.2020 година
 При запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот
е должен на денот на запишувањето, а за кој дополнително и навремено ќе
биде информиран, да ги достави потребните документи (тестирањето на
првачињата ќе се реализира според насоките од МОН и Комисијата за
здравство)
На тестирањето родителите треба да ги достават потребни документи:
1. Лична карта на родителот ( на увид )
2. Извод од матична книга на родените – фотокопија
3. Потврда за примени задолжителни вакцини и психофизичкото здравје на
детето издадена од надлежни здравствена установа
4. Потврда за орално здравје од стоматолог издадена од Детска превентивна
стоматологија при Поликлиника – Идадија

ВО ПРИЛОГ ПРИЈАВА ЗА УПИС
ПРИЈАВА
ВО ПРИЛОГ РЕОНИЗАЦИЈА
РЕОНИЗАЦИЈА ЗА УПИС НА ПРВАЧИЊА
05.05.2020 година

За нас

Основното училиште „Кочо Рацин” се наоѓа во подножјето на планината Водно, на улица „Салвадор Аљенде” број 2, во Скопје.
Училиштето располага со: простран поплочен двор, зелени површини и спортски терени, училници, библиотека, сала за физичко образование, канцелариски простории, кујна со трпезарија и други простории.
Наставата се изведува на македонски јазик.