Пофалници

ПОФАЛНИЦИ – VIIIВ

Бр. Содржина Време на реализација Релизатори на активности Ученик Одд. Награда

 

1. Општински натпревар по Биологија 23.02.2019 Марта Јордановска Матеа Матиќ VIIIв пофалница
ПОФАЛНИЦИ – IXа
Бр. Содржина Време на реализација Релизатори на активности Ученик Одд. Награда

 

1. Општински натпревар по Биологија 23.02.2019 Марта Јордановска Ана Богдановска IXа пофалница

 

ПОФАЛНИЦИ – IXб

Бр. Содржина Време на реализација Релизатори на активности Ученик Одд. Награда

 

1. Општински натпревар по Биологија 23.02.2019 Марта Јордановска Ивана Јанческа IXб пофалница

ПОФАЛНИЦИ – IIa

Бр. Содржина Време на реализација Релизатори на активности Ученик Одд. Награда

 

1. Меѓународен натпревар по математика Кенгур 21.03.2019 Сојуз на математичари Натали Софкарова IIa пофалница
2. Меѓународен натпревар по математика Кенгур 21.03.2019 Сојуз на математичари Јана Ќулавковска IIa пофалница

 

ПОФАЛНИЦИ – IIa

Бр. Содржина Време на реализација Релизатори на активности Ученик Одд. Награда

 

1. Меѓународен натпревар по математика Кенгур 21.03.2019 Сојуз на математичари Натали Софкарова IIa пофалница
2. Меѓународен натпревар по математика Кенгур 21.03.2019 Сојуз на математичари Јана Ќулавковска IIa пофалница

 

Пофалници – IVб

Бр. Содржина Време на реализација Релизатори на активности Ученик Одд.

Награда

 

1. Општински натпревар

Природни науки

23.02.2019 Македонско друштво на биолози Огнен Јанковски IVБ Пофалница
2. Регионален натпревар

Природни науки

23.03.2019 Македонско друштво на биолози Фросина Марковски IVБ Пофалница
3. Натпревар по математика

Кенгур

21.03.2019 Сојуз на математичари Петар Илиев IVБ Пофалница
4. Натпревар по математика

Кенгур

21.03.2019 Сојуз на математичари Каја Костовски IVБ Пофалница
5. Натпревар по математика

Кенгур

21.03.2019 Сојуз на математичари Александар Сотир IVБ Пофалница
6. Натпревар по математика

Кенгур

21.03.2019 Сојуз на математичари Владимир Ангеловски IVБ Пофалница
7. Натпревар по математика

Кенгур

21.03.2019 Сојуз на математичари Филип Гогиевски IVБ Пофалница
8. Натпревар по математика

Кенгур

21.03.2019 Сојуз на математичари Филип Марковски IVБ Пофалница
9. Натпревар по математика

Кенгур

21.03.2019 Сојуз на математичари Андреј Мираковски IVБ Пофалница